Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί) που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο: [pdf] Ο Περί Σκύλων Νόμος (Ν. 184(I)/2002) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3646, 25/10/2002 [pdf] Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικ...