Με αίσθημα ευθύνης αλλά και ικανοποίησης ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιτικού.  Στόχος της Ιστοσελίδας μας είναι η αποτελεσματική ενημέρωση τόσο των συγ...