26/11/2017 01:05:00

Στην Κοινότητα μας απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο καθαριότητας και ευπρεπισμου!!! Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και υπαλληλους του Κοινοτικού Συμβουλίου, και την Επαρχιακή Διοικηση Λευκωσίας! Το χω...

25/03/2015 19:27:00

Επισκεφθείτε την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πολιτικού. Διαθέτει 2700 τόμους βιβλία για κάθε ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε ότι μπορούμε να δεχθούμε την δική σας συνεισφορά με καινούργια βιβλία. Η...

25/11/2014 19:23:00

Τα Κοινοτικά συμβούλια Επισκοπειού και Πολιτικού σας προσκαλούν στη συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν με την Αστυνομία Κύπρου για την εφαρμογή του προγράμματος: "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ" Την...


01/08/2013 19:04:00

Έχει λήξη η ανασκαφική έρευνα του 2013 στη θέση Τρουλλιά του χωριού Πολιτικό που χρονολογείται στην Εποχή του Χαλκού (περ. 2000-1500 π.Χ.). Οι ανασκαφές διεξήχθησαν υπό τη διεύθυνση του δρος Steven Fa...